Kliniğe Giriş (Ders1) 1

1)Ses Nedir?

Maddeden oluşan bir ortamda yayılan mekanik bir titreşim dalgasıdır.

2)Sesin Oluşması İçin Neler Gereklidir?

Sesin oluşması için viblasyon özelliği olan enerji kaynağı ve çoğalarak dağılması içinde elastik elemanlara sahip bir ortamın bulunması gerekir.

3)Sesin Oluşması İçin En Elverişli Ortam Nedir?

Hava sesin iletilmesi için en elverişli elastik ortamdır.

4)Ses Dalgasının En Basit Şekli Nedir?

En basit şekli, sabit amplitüd ve tek frekans olan sinüs dalgasıdır.

5)Siklus Nedir?

Titreşim esnasında pastüküllerin itilmesi ve bunların tekrar eski konuma gelmesine siklus denir.

6)Frekans Nedir?Birimi Nedir?

………

7)Ses Frekansına Bağlı Olarak Nasıl Değişir?

………

8)Subsonic Ses Ve Ultra Sonic Ses Nedir?

SUBSONİC SES: Saniyede 16’dan az olan vibrasyonlar subsonic seslerdir.

ULTRASONİC SES:Saniyede 20000’in üzerinde olanlar ise ultrasonic seslerdir.

9)Konuşma Sesleri Kaç Frekanstır?

500,1000,2000  Hz. Arasındadır.

10)İnsan Kulağının İşitebildiği Seslerin Frekans Aralığı Nedir?

16-2000 Hz. Arasındaki sesleri işitebilir.

11)Dalga Boyu Nedir?

Hız/frekanstır.yüksek frekanslarda dalga boyu kısa, alçak frekansların dalga boyu uzundur.

12)Period Nedir?

Titreşimin dalga boyunu ölçmek için geçen zamana ise period denir.

Devamı…

154 kere okundu

18 Şubat 2011
bosluk

Kliniğe Giriş Dersi 1

1)ses nedir?

cevap :madeden  oluşan bir ortamda yayılan mekanik bir titreşim dalgasıdır.

2)sesin oluşması için neler gereklidir?

cevap: sesin oluşması için vibrasyon özelligi olan enerji kaynagı ve çogularak dağılması için  elastik elemanlara sahip bir ortamın bulunması gerekir.

3)sesin iletilmesi için en elverişli ortam nedir?

cevap: hava sesin iletilmesi için en elverişli elastik ortamdır.

4) sesdalgasının tanımı nedir?

cevap: ses dalgasının en basit şekli sabit amplitüd ve tek frekans olan sinus dalgasıdır.

5) siklus nedir?

cevap: titreşim esnasında partiküllerin itilmesi ve bunların tekrar eski konuma gelmesine siklus denir.

6)frekans nedir? birimi nedir?

cevap: birim zamanda partiküllerin sıkışması ve açılması ile oluşan bir ton siklus sesin frekansını oluşturur. bir saniyede oluşan siklusların  sayısı ses frekansıdır ses frekansının birimi herz(hz) dir.

7)ses frekansa göre nasıl degişir?

cevap: frekans artıkça ses tizleşir, düşük sesli frekanslarda ise ses pes sesleri oluşturur.

8)subsonik ve ultra sonik nedir?

cevap: saniyede 16 dan az olan  vibrasyonlar ‘subsonik’ saniyede 20.000′in üzerinde olan lara ise ultrasonik sesler denir.

9)konuşma seslerinin işitilebildigi ferkans aralığı nedir?

cevap : günlük yaşantıda insanı en çok ilgilendiren konuşma sesleri 500,1000ve2000 arasındadır.

10) insan kulağının işitebildiği seslerin frekans aralığı  nedir?

cevap:  insan kulağı frekansı 16- 20.000 hz arasındaki sesleri işlitebilir.

11) dalga boyu nedir?sesin frekansına  bağlı olarak nasıl degişir?

cevap: bir siklustaki titreşimlerin oluşturduğu ses dalgasının boşlukta yol aldığı mesafedir.

yüksek frekansların dalga boyu kısa alçak frekansların dalga boyu uzundur.

12)period nedir?

cevap: titreşimin dalga boyunu ölçmek içn geçen  zamana period denir.

13) sesin şiddeti nedir? en zayıf ses şiddeti nedir?

cevap: sesin kulak tarafından duyulan yüksekliğidir. Birim watt/cm ve dB civarda degeri o karşılanır.

14)Desibel nedir?

cevap: insan kulağının işitebildiği en küçük ses şiddetidir.

Fısıltı sesi:30dB  Konuşma sesi:40-60dB Bağırma sesi80-90dB

269 kere okundu

15 Şubat 2011
bosluk
İdman Son Yazılar FriendFeed

Kategoriler