Zeynep Türküsünü İndir mp3 sözleri


Zeynep bu güzellik var mı soyunda
Elvan elvan güller biter bağında
Arife gününde bayram ayında
Zeynep’im Zeynep’im allı Zeynep’im
Beú köyün içinde úanlı Zeynep’im
Zeynep’e yaptırdım altından tarak
Tara zülüflerin bir yana bırak
Zeynep’e gidemem yollar pek ırak
Zeynep’im Zeynep’im allı Zeynep’im
Beú köyün içinde úanlı Zeynep’im
Söğüdün yaprağı narindir narin
İçerim yanıyor dıúarım serin
Zeynep’i bu hafta ettiler gelin
Zeynep’im Zeynep’im allı Zeynep’im

 

 

Beú köyün içinde úanlı Zeynep’im
Kangal’dan aúağı Mamaú’ın köyü
Derindir kuyusu serindir suyu
Güzeller içinde Zeynep’in huyu
Zeynep’im Zeynep’im allı Zeynep’im
Beú köyün içinde úanlı Zeynep’im
Zeynep’in alı var malı neylersin
Al yanak üstünde úalı neylersin
Bu yosmalık sende varı neylersin
Zeynebim Zeynebim allı Zeynebim
Beú köyün içinde úanlı Zeynebim
Mamaú’ın yolları dardır geçilmez
Soğuktur suları bir tas içilmez
Anadan geçilir yardan geçilmez
Zeynebim Zeynebim allı Zeynebim
Beú köyün içinde úanlı Zeynebim
***
Ahmet ùükrü Esen “Anadolu Türküleri”
adlı kitabında türkünün çeúitlemesini úu úekilde
aktarıyor, Türkiye İú Bankası Kültür Yayınları,
Emel Matbaacılık, 1986 – Ankara, s.111-112
Zeynep’e yaptırdım gümüúten tarak
Tara zülüflerin gerdana bırak
Varamam Zeynep’in yolları ırak03 01 2012 Zeynebim (Zeynep Türküsü) 1 AdlÕ Türkünün Sözleri :: YazÕcÕ Dostu Sayfa
www.turkudostlari.net/print/soz.asp?turku=1079 2/2
Zeynep’im Zeynep’im allı Zeynep’im
Akgöbek üstüne úallı Zeynep’im
Zeynep bu güzellik var mı soyunda
Elvan elvan güller kokar koynunda
Arefe gecesi bayram ayında
Zeynep’im Zeynep’im allı Zeynep’im
Akgöbek üstüne úallı Zeynep’im
Zeynep’e yaptırdım gümüúten zikir
Ne sende akıl var ne bende fikir
Ne İstanbul koydum ne Diyarbakır
Zeynep’im Zeynep’im allı Zeynep’im
Akgöbek üstüne úallı Zeynep’im
Zeynep’in giydiği karalı kutnu
Güzeller içinde Zeynep’im tatlı
Zeynep’i götürmüú bir dıvrak atlı
(Zeynep’i götürmüú bir kıvrak atlı okunabilir)
Zeynep’im Zeynep’im allı Zeynep’im
Akgöbek üstüne úallı Zeynep’im
Zeynep’in giydiği karalı basma
Güzeller içinde Zeynep’im yosma
Hele sevdiceğim selamın kesme
Zeynep’im Zeynep’im allı Zeynep’im
Akgöbek üstüne úallı Zeynep’im
Kemah’ın yolları dağdır geçilmez
Soğuktur suları bir tas içilmez
Anadan geçilir yardan geçilmez
Zeynep’im Zeynep’im úanlı Zeynep’im
Üç köyün içinde namlı Zeynep’im
ùimúirin yaprağı narindir narin
İçerim yanıyor dıúarım serin
Gelmiyor yanıma inatçı yarin
Zeynep’im Zeynep’im úanlı Zeynep’im
Üç köyün içinde namlı Zeynep’im
Aşık Süleyman Fahri
Kangal
http://www.fileserve.com/file/pn5bYHJ/Zeynep.mp3

1.597 kere okundu

Share and Enjoy: These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks

Zeynep Türküsünü İndir mp3 sözleri ile Benzer Yazılar:

31 Aralık 2011 Saat : 11:54

Zeynep Türküsünü İndir mp3 sözleri Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

İdman Son Yazılar FriendFeed

Kategoriler